En gemensamhetsanläggning är en rättighet för de fastigheter som har andelar i anläggningen. Gemensamhetsanläggningen ska tillgodose ”ändamål av stadigvarande betydelse”. Här hittar ni information om hur en gemensamhetsanläggning bildas och förvaltas.

Exempel på gemensamhetsanläggningar är följande:

  • Vägar
  • Parkeringsplatser eller garage
  • Vatten- och avloppsanläggningar
  • Grönytor
  • Lekplatser
  • Bryggor
  • Badplatser
  • Bredband för data och TV
  • Trapphus och hissar

När en gemensamhetsanläggning inrättas beslutas vad som ska ingå i gemensamhetsanläggningen och hur de deltagande fastigheterna tillsammans ska bygga, sköta och fördela kostnaderna för den gemensamma anläggningen.

En gemensamhetsanläggning redovisas i fastighetsregistret och har en egen registerbeteckning, till exempel Oskarshamn Berga ga:1.

Här kan du ladda ner de förrättningar som genomförts i Loddby: