Åtaganden och regler som vi kommit överens om ska gälla för villor och bostadsrätter i Loddby:

Hastighet

Högsta hastighet är 30km/h då det finns många barn i området. Kör med hänsyn!

Vägar

Vintertid plogas vägarna. Sandning vid behov. Varje villa-/bostadsrättsägare ombeds sopa bort grus som följt med från uppfarten utanför den egna tomten.

Häckar

Häckarna i Loddby är uppvuxna och vackra, men det finns en rekommenderad maxhöjd på 80 cm vid vägkorsningar för att undvika olyckor. Häckarna får heller inte växa sig så breda så de växer ut på körbanan. Det skapar mossa som vintertid fryser och gör sönder asfalten. Se till att klippa era häckar på höjd och bredd, så att det blir trafiksäker sikt i kurvor, korsningar och vid utfarter och klipp in bredden så den inte skadar asfaltsbeläggningen.

Folder med information om häckklippning i bland annat korsningar och utfarter.

klipp häcken.png

Belysning

Om du ser en trasig lampa i Loddby kontakta:
Magnus Brandt tel: 073-501 63 20.

Parkstädning och Årsmöte

Årsmöte hålls under April månad.

Under en lördag i april/maj-månad brukar vi ha fixardag/parkstädning i samfälligheten.

Deltagande på fixardagen är ett trevligt sätt att mötas och göra parken och övriga ytor runt Loddby fina.

Eldning

Problem med röklukt i området pga den mekaniska ventilationen i många av husen. Tänk därför på att endast elda torr ved i braskaminerna och att ris forslas till returpunkten. Varken ris eller annat ska eldas på den egna tomten.

Medlemmar och Styrelse

Alla som äger en villa eller bostadsrätt i Loddby är automatiskt medlemmar i Loddby Vägsamfällighetsförening. Vi ansvarar gemensamt för vägunderhåll mm och upplåter åt Styrelsen att sköta detta arbete.

Alla får gärna bidra med bilder från olika Loddbyaktiviteter som kan läggas upp där. Det går bra att maila styrelsen@loddby.se

Facebook

Vi har också en Facebook-grupp som heter Loddby Samfällighet. Detta är en kanal som alla boende kan använda löpande för att fråga eller tipsa om sådant som rör oss boende i området.