1897 beslutade Holmens Bruks och Fabriks AB att bygga en sulfitfabrik i Loddby, vid Motala ströms utlopp.

Några år senare öppnade Loddby massafabrik, som låg på det gamla industriområdet bortanför grinden i slutet av Loddbyvägen. Holmen byggde sedan hus för de anställda, röda trähus med vita knutar.

1921 grundades Loddby bollklubb och 1938 invigdes idrottsplatsen. Klubben bytte senare namn till Loddby IF.

Även parken hade en central roll för Loddby och på gamla arkivbilder kan man se både krattade grusgångar och dansbana.

Loddby Herrgård tillhör sedan 1923 Holmens Bruk och fungerar som representationsbostad. Herrgården har dock betydligt äldre anor. Den ursprungliga gården stod färdig 1584.

År 1719 brändesherrgården ner av ryssarna men återuppbyggdes i sin nuvarande utformning under 1760-talet.

Den 19 februari 1977 stängdes sulfitfabriken och husen såldes på 80-talet till de boende. Alla fabriksbyggnader är numera rivna.

Under 1980-talet byggdes det till ett större antal friliggande villor och bostadsrätter i Loddby, alla röda med vita knutar för att bevara den gamla karaktären och bykänslan.

Det har i omgångar sedan 2006 skett provtagningar av den gamla industrimarken för att fastställa saneringsbehov och möjligheten att bygga exempelvis nya villor i anslutning till det gamlafabriksområdet. Norrköpings Kommun har tagit fram ”Program för området kring Björnviken (Herstadberg, Loddby, Bredudden, Stridsudden och Grymön) inom Herstadberg, Händelö och Kvillinge landsbygd”. Arbetet med detaljplaneprogrammet är vilande, men finns att läsa i sin helhet på Norrköpings kommuns hemsida, diarienummer SPN-224/2011 214.