Vid årsstämman som hålls under april-månad väljs styrelsen (ledamöter och suppleanter) för en tid på antingen två eller ett år.

Styrelsen i Loddby samfällighet:

Ordförande Lovisa Ortiz Farge

Sekreterare Frida Blomberg

Kassör Gabriel Kayar

Ledamot Robert Wernhede

Suppleant Fredrik Mellgren

Suppleant Pontus Sandberg

Suppleant Emil Bohlemark

Styrelsefunktionärernas ansvarsområden:

Har du frågor eller synpunkter så kan du maila till:
styrelsen(at)loddby.se