Vid årsstämman som hålls under april-månad väljs styrelsen (ledamöter och suppleanter) för en tid på antingen två eller ett år.

Styrelsen i Loddby samfällighet 2020-2021:

Ordförande Lovisa Ortiz Farge

Sekreterare Caroline Johansson

Kassör Gabriel Kayar

Suppleant Robert Wernhede

Suppleant Ove Pehrsson


Styrelsefunktionärernas ansvarsområden:

Har du frågor eller synpunkter så kan du maila till:
styrelsen(at)loddby.se