Under hösten 2020 blev vi sponsrade med nya gungsand av Martin & Cervera, våra nya grannar på andra sidan tågspåret.

Erik Alfredsson, boende här i Loddby, sponsrade med lastbilstransporten av gungsanden.

Flera av oss boende här i Loddby hjälptes åt att kratta ut gungsanden.
Vi passade även på att utöka säkerhetsavståndet vid klätterdäcken.