Under april/maj har samfälligheten sin fixardag där vi boende i Loddby hjälps åt med bland annat följande:

  • Kratta löv
  • Klippa buskar i parken.
  • Se över lekplatsen
  • Plocka skräp.
  • Rensa upp nedfallna grenar i allén.
  • Röja längs staketet till fotbollsplanen.
  • Skrapa bort mossa och ogräs på vägarna.
  • Tvätta skyltar.

Efteråt bjuds det på något att äta och fika.