Loddby samfällighetsförening har den 6 mars 2020 beviljats ett projektstöd från Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Detta projektstöd möjliggjorde att Loddby samfällighetsförening kunde byta ut befintliga armaturer till nya LED-armaturer.

Projektet har medfinansierats med hjälp av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vårt stöd finansierades delvis av landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden Stöd för investeringar i småskalig infrastruktur. Stödet omfattas av prioriteringen 7.2/6B småskalig infrastruktur.

Se mer information om projektstödet på Jordbruksverkets hemsida:

https://jordbruksverket.se/stod/service-och-satsningar-pa-landsbygden/smaskalig-infrastruktur