Första reflexen hittar du vid bron över Pjältån. Banan är ca 8 km. Om man inte vill springa så långt går det bra att korta av och springa ”innervarvet” på fabriksområdet. Sträckan runt Loddby är ganska lättsprungen stig. I Herstaberg har man utnyttjat höjdkurvorna och det är bitvis obanad terräng. Här får man en riktigt pulshöjning.

Reflexbanan från vintern 2020.