Snöröjning, sandning, sopning och kantklippning görs av entreprenören Kalle Bergströms maskinservice AB.


Gräsklippning av våra grönområden görs av entreprenören Olles trädgård och allservice.