Loddby samfällighets stadgar antogs 1985 och har sedan dess inte ändrats någon gång. Därför ansåg styrelsen att en uppdatering av stadgarna var nödvändig för att förnya språket och även utgå från de ändringar som Lantmäteriet gjort på senare år när det gäller normalstadgar.

I och med det rådande läget och de restriktioner som införts med anledning av Covid-19 har genomförandet av en årsstämma försvårats.

Man har bland annat tillåtits att erhålla obegränsat med fullmakter för att begränsa antalet personer på årsstämmorna. Något som många dock inte velat nyttja vid föregående årsstämma.

Det har framkommit att man kan få hålla årsstämmor digitalt, under förutsättning att detta står i stadgarna. Står det inte inskrivet i stadgarna får man som samfällighet tyvärr inte genomföra årsstämman digitalt. Med anledning av detta så vill styrelsen besluta om nya stadgar där det bland annat står inskrivet att styrelsen kan, om omständigheterna kräver, besluta om att hålla årsstämman digitalt via lämplig plattform.

Vi kände att det var nödvändigt att hålla en extra årsstämma enbart för att anta nya stadgar och då kunna hålla den ordinarie årsstämman i april, digitalt.

Kallelse med samtliga dokument skickas ut per brev till fastighetsägarna den 6 februari 2021.


Extra årsstämma hölls den 25 februari 2021 kl. 16. Nya stadgar beslutades om på den extra årstämman.

Protokoll extra årsstämma:

Röstlängd och fullmakter finns hos sekreterare och publiceras inte här på hemsidan på grund av GDPR.

Nya stadgar: