Kallelse till årsstämma 2022 i Loddby samfällighetsförening.

Söndagen den 24 april kl. 17 i Loddby IF:s föreningslokal.

Nedan läggs samtliga dokument upp förutom debiteringslängden på grund av GDPR. Debiteringslängden finns att läsas hos ordförande Lovisa Ortiz Farge.

Loddby SFF – Kallelse årsstämma 2022:

Verksamhetsberättelse året 2021:

Loddby SFF – Revisionsberättelse året 2021:

Loddby SFF – balansrapport året 2021:

Loddby SFF -resultatrapport året 2021:

Loddby SFF -Motion – grannsamverkan:

Loddby SFF – info grannsamverkan:

Loddby SFF -Motion – en årsavgift, en röst:

Loddby SFF – info klipp häcken:

Loddby SFF – Motion – farthinder:

Loddby SFF – Verksamhetsplan 2022:

Loddby SFF – Underhålls & förnyelseplan:

Loddby SFF – Budget 2022:

Loddby SFF – info gällande debiteringslängden 2022:

Loddby SFF – förslag till val:

Loddby SFF – övriga frågor – en internetleverantör:

Dokumenten inlagda: 2022-04-09