Årsstämman 2021 kommer att genomföras digitalt på grund av det rådande läget med Covid-19.

Kallelsen med instruktion och länk till hur man ansluter till mötet är mailad till i stort sett alla fastighetsägare inkl boende i BRF Lötby.

Boende i BRF Lötby har även fått till sig kallelsen och dokumenten två veckor före årsstämman i bostadsrättsföreningen.

Det är ett fåtal fastigheter/boende i BRF Lötby som får kallelsen i brevlådan, då de inte meddelat någon mailadress.

Årsstämman för Loddby samfällighetsförening ska hållas digitalt den 25 april, klockan 16.00.

DOKUMENT TILL ÅRSSTÄMMAN: